Štampa
1 1 1 1 1
Danas je u zgradi Općine Travnik,u organizaciji Službe za zajedničke i komunalne poslove održana javna rasprava na Nacrt odluke o komunalnoj naknadi. Sve informacije koje se odnose na usvojeni Nacrt ove odluke prisutnima je prezentovao pomoćnik načelnika Službe za zajedničke I komunalne poslove,Abid Drobo koji je ,prije svega naglasio značaj ovakve odluke. A značaj ove Odluke sadržan je u stvaranju pretpostavki za kvalitetnije finansiranje komunalnih djelatnosti kao što su : javna rasvjeta,održavanje javnih cesta i javnih i zelenih površina, dekoracija naselja i saobraćajna signalizacija. Obveznici plaćanja komunalne naknade su vlasnici ili korisnici stambenog, poslovnog i garažnog prostora te građevinskog zemljišta. Pozivu za današnju javnu raspravu ,nažalost ,odazvao se mali broj građana a posebno predstavnika Savjeta mjesnih zajednica.Od ukupno 34 mjesne zajednice, na današnjoj javnoj raspravi prisustvovali su predstavnici samo dva Savjeta i to mjesne zajednice Centar i mjesne zajednice Stari grad. U okviru rasprave o tekstu Nacrta odluke o komunalnoj taksi ,prisutni su ponudili niz konstruktivnih prijedloga kao i izrazili dileme koje se odnose na obveznike plaćanja komunalne takse . Prema predviđenoj proceduri zaintersovanim građanima daje se mogućnost dostavljanja eventualnih primjedbi i prijedloga koji se odnose na Nacrt odluke o komunalnoj naknadi u pismenoj formi Službi za zajedničke i komunalne poslove najkasnije do 16.4.2010.godine putem protokola Općine ( šalter broj 1 i broj 2). Tekst Nacrta odluke o komunalnoj naknadi zainteresovani mogu preuzeti na linku ispod.

Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi