Štampa
1 1 1 1 1
Općinsko vijeće Travnik zakazalo je 19. redovnu sjednicu ,koja će se održati 30.03. 2010. godine (UTORAK), u 10,00 sati, u velikoj sali Općine Travnik sa sljedećim: Dnevnim redom 1.Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Travnik za period 01.01. do 31.12. 2009. godine 2.Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Budžeta općine Travnik za period 01.01. do 31.12. 2009. godine 3.Izvještaj o utrošku budžetske rezerve za period 01.01. do 31.12. 2009. godine 4.Odluka o preraspodjeli suficita za 2009. godinu 5.Izvještaj o radu načelnika, službi za upravu i upravne organizacije za 2009. godinu 6. Program rada načelnika, službi za upravu i upravne organizacije za 2010. godinu 7.Izvještaj o radu Općinskog vijeća Travnik za 2009. godinu 8.Program rada Općinskog vijeća Travnik za 2010. godinu 9.Pravilnik o standardima i kriterijima za imenovanje članova upravnih i nadzornih odbora u privrednim društvima, preduzećima i ustanovama prema kojima ovlaštenja i obveze po osnovu državnog kapitala imaju organi Općine Travnik 10.Prijedlog Ugovora o zamjeni nekretnina