Sjednice

Sjednice Općinskog vijeća

Zakazana 33. REDOVNA sjednica Općinskog vijeća Travnik, koja će se održati 13.04. 2023. godine (ČETVRTAK), u 10°° sati, u Velikoj sali Općine Travnik.

Za sjednicu je utvrđen sljedeći;

Dnevni red

1. Prijedlog Odluke o prodaji devastiranih stambenih jedinica sa pripadajućim zemljištem u vlasništvu Općine Travnik
2. Prijedlog Odluke o raspisivanju licitacije za zakup suterenskog prostora garaža uz obavezu izgradnje garaže i poslovnih prostora sa stalnim statusom – loklitet „Hotel Lipa – Župna crkva s. Ivana Krstitelja“ Travnik
3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o zakupu stana i utvrđivanju kriterija za određivanje iznosa zakupnine po slobodno ugovorenoj i zaštićenoj najamnini
4. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za ostvarivanje prava na subvencioniranje najamnine za stan
5. Prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o upravljanju i održavanju objekata neprofitno socijalnog stanovanja
6. Prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o tehničkim standardima i veličini stambenih jedinica za smještaj uz primjenu principa socijalnog stanovanja
7. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Zoning plana “Galica” Vlašić
8. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Zoning plana “Gostilj” Vlašić