Sjednice

Sjednice Općinskog vijeća

Zakazana 26. REDOVNA sjednica Općinskog vijeća Travnik, koja će se održati 26. 10. (SRIJEDA) 2022. godine, u 10ºº sati, u Velikoj sali Općine Travnik.

Za sjednicu je utvrđen sljedeći;

 

Dnevni red

1. Prijedlog Odluke o imenovanju komisije za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističkih saglasnosti
2. Prijedlog Odluke o prenosu kulturno – istorijskog spomenika „Hasanpašića kula“ u Travniku na čuvanje, održavanje i korištenje JU „Zavičajni muzej“ Travnik
3. Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta
4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim administrativnim taksama
5. Ažurirani Plan zaštite od požara općine Travnik
6. Rješenje o izmjeni Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Skupštine JP Stan d.o.o. Travnik
7. Rješenje o dodjeli zemljišta
a) JP „BiH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo – Centar pošta
b) Hrustan Maslić
c) Zijad Kasumović
d) Mirsad Lendo
e) Siniša Vitez
f) Emir Peco
g) Amel Patković