Sjednice

Sjednice Općinskog vijeća

Zakazana 13. REDOVNA sjednica Općinskog vijeća Travnik, koja će se održati 28.12. (UTORAK) 2021. godine, u 9ºº sati, u Velikoj sali Općine Travnik.

Za sjednicu je utvrđen sljedeći;

 

Dnevni red

1. Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta Vilenica
2. Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta Škulji
3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora Općinskog vijeća za privredu i ekonomsko finansijska pitanja
4. Izvještaj o radu Skupštine JKP „Trebišnjica“ d.o.o. Travnik Nova Bila za 2020. godinu
5. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o usvajanju Plana sanacije preduzeća za 2021. godinu i pokretanje stečajnog postupka nad JKP Trebišnjica d.o.o. Travnik Nova Bila
6. Izvještaj o radu Skupštine JP „STAN“ d.o.o. Travnik za 2020. godinu
7. Rješenja o dodjeli zemljišta za;
a) Edvin Šakić
b) Zdenko Mileusnić
c) Munevera Kuduz
d) Nijez Rastoder
e) Jasmin Hrnjić
f) Almasa Hrvat
g) Mirudin Skoljaković
h) Nahid Imočanin
i) Elvedin Zlatić
8. Preporuka sa prijedlogom rang liste najboljih kandidata za izbor na pozicije u Upravni odbor JU „Apoteka /Ljekarna“ Travnik i donošenje rješenja o konačnom
imenovanju predsjednika i članova UO JU „Apoteka / Ljekarna“ Travnik