Sjednice

Sjednice Općinskog vijeća

Zakazana 8. REDOVNA sjednica Općinskog vijeća Travnik, koja će se održati  20. 09. 2021. godine (PONEDJELJAK), u 9ºº sati, u Centru za kulturu Općine Travnik.

Za sjednicu je utvrđen sljedeći;

 

Dnevni red

1. Prijedlog Odluke o kupoprodaji nekretnina između Islamske zajednice BiH – MIZ Travnik i Općine Travnik
2. Preporuka sa prijedlogom rang liste najboljih kandidata za izbor na pozicije predsjednika i članova Skupštine JKP „Trebišnjica“ d.o.o. Nova Bila Travnik i donošenje Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Skupštine JKP „Trebišnjica“ d.o.o. Travnik - Nova Bila
3. Preporuka sa prijedlogom rang liste najboljih kandidata za izbor na pozicije predsjednika i članova Skupštine JP „Stan“ Travnik i donošenje Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Skupštine JP „Stan“ Travnik
4. Preporuka sa prijedlogom rang liste najboljih kandidata za izbor na pozicije predsjednika i članova Nadzornog odbora JKP „Trebišnjica“ d.o.o. Nova Bila Travnik i davanje Upute Skupštini JKP „Trebišnjica“ d.o.o. Nova Bila Travnik
5. Preporuka sa prijedlogom rang liste najboljih kandidata za izbor na pozicije predsjednika i članova Nadzornog odbora JP Regionalni vodovod „Plava voda“ d.o.o. Travnik i davanje Upute Skupštini JP Regionalni vodovod „Plava voda“ d.o.o. Travnik
6. Izvještaji o radu JU za 2020. godinu:
a) JU „Dom zdravlja“ Travnik
b) JU „Apoteka /Ljekarna“ Travnik
c) JU “Centar za socijalni rad” Travnik
d) JU „Centra za kulturu Općine Travnik“
e) JU „HKC“ Travnik - Nova Bila
f) JU „Obdanište“ Travnik
g) JU „Gradska biblioteka“ Travnik
h) JU „Zavičajni muzej“ Travnik
7. Izvještaj o realizaciji projekta „Izgradnja objekta Mješovite srednje škole Travnik“
8. Izvještaj o realizaciji projekta „Izgradnja PSKC Pirota“
9. Izvještaj o dodijeljenim stipendijama redovnim studentima, studentima deficitarnih zanimanja, učenicima srednjih škola deficitarnih zanimanja i učenicima srednjih škola koji ostvaruju iznimne rezultate u školskim natjecanjima, sportu, kulturi i drugim društveno korisnim aktivnostima u akademskoj / školskoj 2020./2021. godini
10. Izvještaj o zimskom održavanju cesta i gradskih ulica na području OpćineTravnik (Izvještajni period: 15.11. 2020. godine - 15.03. 2021. godine)