Sjednice

Sjednice Općinskog vijeća

Predsjedavajuća Općinskog vijeća Travnik zakazala je 7. REDOVNU sjednicu Općinskog vijeća , koja će se održati 18.06.2021.godine (PETAK), u 8,00 sati, u Centru za kulturu općine Travnik.

 

Za sjednicu je utvrđen sljedeći;

 

 

Dnevni red

  1. Prijedlog Odluke o komunalnim redarima
  2. Prijedlog Odluke o produženju važenja „Prostornog plana općine Travnik 2003 – 2020“ i „Odluke o izmjeni i dopuni Prostornog plna općine Travnik 2003 – 2020“
  3. Prijedlog Odluke o usvajanju Izmjene dijela Regulacionog plana „Hotel Lipa – Župna crkva sv. Ivana Krstitelja“ Travnik
  4. Prijedlog Odluke o provođenju Izmjene dijela Regulacionog plana „Hotel Lipa – Župna crkva sv. Ivana Krstitelja“ Travnik
  5. Prijedlog Odluke o usvajanju Izmjene i dopune dijela Regulacionog plana „Kalibunar – Alagića njive“ Travnik, lokalitet „Meljanac“
  6. Prijedlog Odluke o provođenju Izmjene i dopune dijela Regulacionog plana „Kalibunar – Alagića njive“ Travnik, lokalitet „Meljanac“
  7. Prijedlog Odluke o izradi Regulacionog / Zoning plana „Heldovi – Slimena“ Travnik
  8. Prijedlog Odluke o izradi Regulacionog/Zoning plana „Bazimice – Han Bila“ Travnik
  9. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune Regulacionog plana „Babanovac – Vlašić“, lokalitet Centar
  10. Program novčanih poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje Općine Travnik za 2021. godinu