Smatrate li da kvalitet javnih komunalnih usluga zadovoljava potrebe i interese građana?


Statistika:

No Flash Player Installed


Broj glasača   425
Početak glasanja   2017-10-30 00:00:00
Kraj glasanja   2022-12-31 00:00:00