Općina Travnik objavljuje Javni  oglas za privremeno korištenje javnih površina u svrhu postavljanja privremenih objekata tipa kiosk na području općine Travnik kojim se pozivaju zainteresovana pravna i fizička lica da podnesu prijave za učešće na licitaciji prema uslovima navedenim u oglasu

 

Javni oglas za privremeno korištenje javnih površina u svrhu postavljanja privremenih objekata