Štampa

Predmet Javnog konkursa je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava Tekućih transfera, utvrđenih u razdjelu 50. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta.

Grant sredstva će se dodjeljivati po slijedećim projektima:

Više informacija o Javnom konkursu, vrijednostima raspoloživih sredstava, potrebna dokumentacija i načinu podnošenja prijava dostupno je na web stranicama FMRPO.