1 1 1 1 1

Obavještavamo zainteresovane da je Federalno ministarstvo okoliša i turizma objavilo javni poziv za prijavu kandidata za polaganje stručnog ispita za turističke vodiče u 2023. godini za područje Federacije Bosne i Hercegovine.

Kandidat je dužan priložiti:
1. dokaz da je uplaćen iznos naknade troškova ispita,
2. izvod iz matične knjige rođenih,
3. dokaz da ima najmanje srednju stručnu spremu,
4. potvrdu obrazovne ustanove o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika
5. izjavu ( obrazac sa web stranice)

Dokumentacija:

PRIJAVNI OBRAZAC ZA POLAGANJE STRUCNOG ISPITA ZA TURISTICKOG VODICA

Obrazac - IZJAVA TV

JAVNI POZIV TURISTICKI VODICI

Izvor: https://www.fmoit.gov.ba/