1 1 1 1 1

Organizacioni odbor za obilježavanje manifestacije "Dan općine Travnik u 2020.godini" na konstituirajućoj sjednici  Odbora, od 15.01.2020. godine, donio je zaključak na osnovu kojeg se  raspisuje sljedeći

javni pozivza izradu idejnog rješenja plakata za potrebe manifestacije "Dan općine  Travnik u 2020.godini"

 1. Raspisuje se javni poziv za izradu idejnog rješenja vizuelnog identiteta promotivnog štampanog materijala (plakata, pozivnice, programa, zahvalnice, diploma) manifestacije  “Dan općine Travnik 2020”.
 2. Prijedlog idejnog rješenja promotivnog materijala treba sadržavati prirodna i kulturna obilježja općine Travnik i tradiciju prostora, te mora imati dovoljno prostora za štampanje teksta - programa od 15 dana trajanja menifestacije,kao i mjesto za oznaku grba Općine Travnik.
 3. Učesnici konkursa dužni su dostaviti sljedeće:
 • prijavu sa pisanim obrazloženjem ideje;
 • idejno rješenje plakata i ostalog promotivnog materijala u boji, u printanoj formi i u PDF,AI ili CDR po mogućnosti sa predloženim dimenzijama
 1. Radove je potrebno prezentirati na formatu A-4.
 2. Članovi Organizacionog odbora nemaju pravo učestvovati na javnom pozivu.
 3. Pravo učestvovanja imaju svi zainteresirani subjekti.
 4. Rad treba označiti šifrom na poleđini svakoga priloga, te dostaviti u neprozirnoj i zatvorenoj koverti. Uz rad priložiti zatvorenu manju kovertu s naznakom «AUTOR» u kojoj su sadržani sljedeći podaci: ime i prezime autora, adresa, JMBG, potpisna izjava da je priloženi rad izvorno autorsko djelo, te izjava autora da autorska prava i prava korištenja predloženog idejnog rješenja prenosi na Općinu Travnik.i navedenom šifrom.
 5. Organizacioni odbor zadržava pravo da u saradnji s autorom izvrši određene intervencije i dorade.
 6. Organizacioni odbor će izabrati tri najbolja rada i nagraditi sa:
 • 300,00 KM - 1.nagrada
 • 200,00 KM - 2.nagrada
 • 100,00 KM - 3.nagrada
 1. Isplatom nagrada Općina Travnik stiče pravo daljnjeg korištenja nagrađenih radova.
 2. Prijavom na ovaj javni poziv učesnici prihvataju sve uslove iz istog.
 3. Radove dostaviti preporučenom poštom ili lično na pisarnici Općine Travnik – Centru za pružanje usluga Općine Travnik, na adresu: Općina Travnik, ulica Konatur bb, 72270 Travnik s naznakom “Za Organizacioni odbor za obilježavanje Dana općine Travnik u 2020. godini”.
 4. Rok za dostavljanje radova je 05.02. 2020. do 15 sati.  Radovi koji pristignu nakon navedenog roka neće se uzimati u razmatranje,
 5. Nenagrađeni radovi mogu se preuzeti od 11.02.2020.godine u Općini Travnik,kancelarija broj 31.,kod tehničkog sekretara Organizacionog odbora.

Javni poziv - plakat Dan općine 2020