1 1 1 1 1

Dana 28.11.2022. godine (ponedjeljak), u 15,30 sati u Velikoj Sali Općine Travnik, Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove, održat će Glavnu javnu raspravu na kojoj će se izvršiti prezentacija grafičkog prikaza zone gradskog i ostalog građevinskog zemljišta.

Nacrt Odluke o građevinskom zemljištu na području općine Travnik sa grafičkim prikazom stavljeni su na javni uvid, koji se može izvršiti na web stranici Općine Travnik i u Službi za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove.