1 1 1 1 1

Dana, 17.04.2019. sa početkom u 10 h u kabinetu načelnika obavit će se potpisivanje Memoranduma o razumjevanju od strane Organizacije Arbeiter–Samariter-Bund iz Sarajeva i Općine Travnik za implementaciju“ Projekta socio ekonomskog osnaživanja socijalno ugroženih porodica“ sa područja Općine Travnik.