1 1 1 1 1

Načelnik Općine Travnik,Admir Hadžiemrić danas se sastao sa predstavnicima preduzeća Eko život d.o.o. Tuzla koje je je ovlašteni BH operater sistema za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom na području Federacije BiH. Cilj ovog sastanka je definisanje uslova uspostavljanja saradnje u oblasti zbrinjavanja I upravljanja otpadom. Načelnik Hadžiemrić naglasak je stavio na postavljanje tzv .eko otoka odnosno kontejnera za selektivno odlaganje ambalažnog otpada na ,otprilike 10 lokacija u prvoj fazi. Naravno, istovremeno bi se planirala edukacija najmlađih, jačanje njihove svijesti o značaju očuvanja okoliša i selektivnom odlaganju otpada. U veoma konstruktivnom razgovoru definisani su prvi koraci a svi detalji oko usluga prikupljanja, preuzimanja, sortiranja, baliranja, transporta, iskorištenja i recikliranja ambalažnog otpada biće naknadno definisani ,naravno u skladu sa postignutim dogovorom.