1 1 1 1 1

Ambasador Johnatan Moore, novomenovani šef OSCE Misije u Bosni i Hercegovini sutra će (08. oktobra 2014 (srijeda) u 11:00 sati) posjetiti načelnika Općine Travnik Admira Hadžiemrića.

Sastanku će, pored ambasadora Moore-a, prisustvovati gdin Cristiano Barale, šef Terenskog ureda OSCEa u Travniku i gdin David Campion,izvršni direktor Ureda šefa OSCE Misije u Bosni i Hercegovini. Sastanak će se održati u kabinetu načelnika Općine Travnik.