1 1 1 1 1 Ocjena 5.00 (1 glas)
ReLOaD - 5.0 od 5 na osnovu 1 glas

 reload baner

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) je trogodišnji projekat (februar 2017-februar 2020.godine), kojifinansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

 

ReLOaD je utemeljen na pozitivnim iskustvima projekta Jačanje lokalne demokratije (LOD), koji je u Bosni i Hercegovini provodio UNDP, uz finansijsku podršku EU, i koji služi kao primjer dobre prakse koja se sada koristi i kao model širom Zapadnog Balkana. Kao regionalna inicijativa, ReLOaD projekat se provodi u Albaniji, Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu* [1]i Srbiji.

 

S obzirom na regionalnu prisutnost, ReLOaD će funkcionirati kao platforma za umrežavanje zemalja/teritorijaZapadnog Balkana, te za razmjenu iskustava i naučenih lekcija vezano za bolje pružanje usluga građanima.

 

Cilj ReLOaD projekta je jačanje partnerstava između lokalnih vlasti i civilnog društva na Zapadnom Balkanu, širenjem uspješnog modela transparentnog projektnog finansiranja organizacija civilnog društva iz općinskih budžeta, usmjerenog ka većem građanskom učešću u procesima donošenja odluka i unapređenju nivoa pružanja usluga u lokalnim zajednicama.

 

ReLOaD će unaprijediti finansijske mehanizme putem kojih će općine, koje finansirajuorganizacije civilnog društva, implementirati aktivnosti prioritetne za lokalni razvoj, u suradnji s organizacijama civilnog društva. Na taj način ReLOaD projekat će, u partnerstvu sa lokalnim vlastima širom Zapadnog Balkana, doprinijeti povećanju uključenosti civilnog društva u procese donošenja odluka i poboljšanju nivoa pružanja usluga prema građanima.

 

U Bosni i Hercegovini, ReLOaD projekat sarađuje sa 21 jedinicom lokalne samouprave:

 1. Banja Luka
 2. Bratunac
 3. Bijeljina
 4. Brod
 5. Centar, Sarajevo
 6. Gradačac
 7. Jablanica
 8. Kakanj
 9. Maglaj
 10. Modriča
 11. Pale
 12. Rudo
 13. Sokolac
 14. Stari Grad, Sarajevo
 15. Teslić
 16. Tešanj
 17. Travnik
 18. Trebinje
 19. Tuzla
 20. Vitez
 21. Vogošća

U ovim jedinicama lokalne samouprave ReLOaD će svoje aktivnosti usmjeriti na rad sa predstavnicima općinske administracije, općinskih vijeća i organizacija civilnog društva, te unapređenje njihovih kapaciteta za poboljšanje saradnje između lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva.

 

U jedinicama lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini koje već imaju usvojen pravni okvir za transparentnu dodjelu sredstava za projekte organizacija civilnog društva,ReLOaD će raditi na njegovoj intenzivnijoj provedbi i osiguranju održivosti takvog sistema. U jedinicama lokalne samouprave koje nemaju već usvojeni pravni okvir, ReLOaD projekat će raditi na njegovom usvajanju i samoj provedbi u Bosni i Hercegovini.

 

Odabrane partnerske općine i gradovi se obavezuju da će na transparentan način finansiratiprojekte od javnog interesa, koje će provoditi organizacije civilnog društva, a sa ciljem poboljšanja životnih uslova za sve građane.

 

U odabranim općinama i gradovima, ReLOaDprojekatće podržati provedbu 80 projekata organizacija civilnog društva, a očekuje se da će korist od tih projekata imati oko 20.000 građana u Bosni i Hercegovini. Posebna pažnja će biti posvećena projektima koji pružaju socijalne usluge za najranjivije kategorije društva, projektima koji rade na unaprjeđenju ravnopravnosti spolova i zaštiti okoline, te projektima koji se bave pitanjima ljudskih prava.

 

Suština ReLOaD projekta je u primjeni transparentnogfinansiranja projekata organizacija civilnog društvakoji su utemeljeni na lokalnim strateškim dokumentima ikoji su fokusirani na građane i njihove potrebe.

 

Pratite ReLOaD projekat i na Facebook-u: RELOADWesternBalkans

 

RELOAD VIDEO

Letak - Reload BiH infographic

Istraživanje percepcije građana - infografika

 


[1]*Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom UNSCR 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj Deklaraciji o nezavisnosti