Općinska upravaE - registarKatalog uslugaDokumentiO TravnikuServis 48 sati

Općinska uprava

Press

Anketa za mlade

31.10.2017

Popunjavanjem elektronskog anketnog listića mladi od 18-35 godina direktno utiču na stvaranje mogućnosti za zapošljavanje i samozapošljavanjePoštovani, pred vama se nalazi anketni upitnik o pravovremenom i pravovaljanom informiranju o uvjetima i mogućnostima samozapošljavanja na području Općine Travnik koji je isključivo namijenjen mladima od 18 -35 godina. Anketu provodi Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH, a radi pripreme komunikacione strategije projekta "TRIK - za nove mogućnosti u zapošljavanju i poduzetništvu". Inače, projekat TRIK se provodi u okviru projekta“Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini”, koji finansira EU, a implementira Međunarodna organizacija rada (ILO). Unaprijed vam se zahvaljujemo na interesovanju da učestvujete u ovom anketnom upitniku. Anketu je potrebno popuniti najkasnije do 07.11.2017.

Anketni upitnik dostupan je na linku: anketa za mlade
[ Nazad ]