Općinska upravaE - registarKatalog uslugaDokumentiO TravnikuServis 48 sati

Općinska uprava

Press

Objavljen Javni poziv za projekte oporavka od poplava

11.10.2017

UNDP Projekat za oporavak od poplava objavljuje:

Javni poziv

Za odabir korisnika i korisnica iz socijalno ugroženih kategorija stanovništva,za izgradnju i sanaciju stambenih jedinica uništenih ili oštećenih u poplavama 2014. godine.

Javni poziv je otvoren od 9. listopada do 9. studenog 2017. godine.

Projekat za oporavak od poplava financira Europska unija,u suradnji sa vladama entiteta, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini (BiH),zajedno sa partnerskim nevladinim organizacijama, općinama i gradovima.Projekat pomaže trajno stambeno zbrinjavanje i ekonomsko osnaživanje socijalno ugroženih kategorija stanovništva u poplavljenim područjima, kroz izgradnju i sanaciju individualnih stambenih objekata, pomoć maloj poljoprivredi, te kreiranje novih radnih mjesta u privatnom sektoru.

Prijavu na javni poziv mogu podnijeti fizička lica, odnosno nosioci domaćinstva za porodice, i to u mjestu prebivališta, u prostorijama opštine, odnosno gradske uprave.Formular za prijavu, sa kriterijima za odabir, može se preuzeti u prostorijama opštine ili gradske uprave, u centrima za socijalni rad i u mjesnim zajednicama. Formulari se mogu preuzeti i na web stranicama opština i gradskih uprava, te na web stranici UNDP-a u BiH: www.ba.undp.org.


[ Nazad ]