Općinska upravaE - registarKatalog uslugaDokumentiO TravnikuServis 48 sati

Općinska uprava

Press

Općinsko vijeće Travnik razmatralo problematiku iseljavanja I modele prevencije

4.7.2017

Vijećnici Općinskog vijeća Travnik juče su na izvanrednoj sjednici razmatrali mogućnosti unapređenja života I poslovnog okruženja a sve u cilju smanjenja potreba za iseljavanjem stanovništva iz ekonomskih razloga posebice mladih.
Tema ove izvanredne sjednice bila je “Iseljavanje stanovništva,posebno mladih”a zakazana je na temelju inicijative koju su podržali vijećnici Općinskog vijeća . Rasprava je bila više nego konstruktivna a načelnik Općine vijećnicima je prezentirao informacije o aktivnostima koje se vode na unapređenju poslovnog okruženja a u cilju otvaranja novih radnih mjesta kao jednom od načina uticaja na odluke mladih da svoj život organiziraju u svom gradu I državi. Naravno , radi se o aktivnostima iz nadležnosti Općine. Niz prijedloga odnosio se i na aktivnosti iz nadležnosti viših nivoa vlasti pa će se i u narednom periodu inzistirati na izmjenama zakonske regulative koja utječe na unapređenje poslovanja a time I standarda života.
Na kraju su jednoglasnom odlukom prisutnih vijećnika usvojeni sljedeći zaključci:

1.Pozivamo više razine vlasti da ispoštuju reformsku agendu i proces reformi.
2.Predlažemo nadležnom Ministarstvu prosvjete, kulture i športa KSB da izvrši reviziju upisne politike u srednje škole, dajući prednost proizvodnim i zanatskim zvanjima.
3.Uputiti nadležnom Ministarstvu zdravlja i socijalne politike KSB i Kantonalnom zavodu za zdravstveno osiguranje za iznalaženje sredstava za financiranje timova obiteljske medicine (hitne medicinske pomoći) na prostoru općine Travnik.
4.Tražimo od svih političkih subjekata da i dalje podržavaju strateške dokumente koje je donijelo i koje će donijeti Općinsko vijeće Travnik.
5.Potrebno je donijeti akcione planove za sprovođenje donesenih strategija.
6.Da se do kraja godine usvoji Nacrt izmjene i dopune Prostornog plana općine Travnik.
7.Da se Općinskom vijeću predloži maksimalno stimulativan način korištenja građevinskog zemljišta za proizvodne djelatnosti.
8.Potrebno je raditi na afirmaciji općine Travnik u svim životnim segmentima.


[ Nazad ]