Općinska upravaE - registarKatalog uslugaDokumentiO TravnikuServis 48 sati

Općinska uprava

Press

Poziv na 4. redovitu sjednicu Općinskoga vijeća Travnik

7.2.2017

Pozivam Vas na 4. REDOVITU sjednicu Općinskoga vijeća Travnik, koja će se održati 17.2. 2017. godine (PETAK), u 9ºº sati, u Velikoj dvorani Općine Travnik.
Za sjednicu je utvrđen sljedeći;

Dnevni red

1. Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća općine Travnik za period 2016.-2020.
2. Izvješće o primjeni pozitivnih propisa i stalnoj kontroli osiguranog i adekvatnog smještaja za raseljene osobe i osobe sa socijalnim statusom za 2016. godinu
3. Informacija o zimskom održavanju cesta i gradskih ulica na području općine Travnik za period 15.11. 2015. do 15.03. 2016. godine
4. Informacija o projektu „Travanj mjesec uređenja i poboljšanja estetskog izgleda grada i općine u 2016. godini“
5. Informacija o provođenju zaključaka OV-a Travnik donesenih 17.11. 2015. godine vezano za iznalaženje potencijalnih lokacija za izgradnju higijenskog servisa i skloništa za životinje
6. Informacija o realizaciji projekata obnove stambenih jedinica izbjeglih i raseljenih osoba u 2016. godini
7. Informacija o realizaciji projekata infrastrukture u 2016. godini
8. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za ostvarivanje prava na socijalno stambeno zbrinjavanje
9. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za ostvarivanje prava na subvencioniranje najamnine za stan
10. Zaključci o opravdanosti inicijativa
a) o izmještanju JKP „Bašbunar“ u vojarnu Slimena i izgradnju nove zgrade JU “Doma zdravlja” na lokaciji sadašnjeg JKP
b) za uređenje regionalnog puta R-440 na dionici od naselja Pode do Han Bile
c) za donošenje provedbenih akata koji će omogućiti primjenu Zakona o dopunskim pravima branitelja
d) za izradu trotoara odnosno pješačke staze na dionici magistralnog puta M-5 od Restorana Smajić do Doca na Lašvi

PREDSJEDATELJICA
OPĆINSKOG VIJEĆA TRAVNIK

Vlatka Lukić, dipl. teolog


[ Nazad ]