Općinska upravaE - registarKatalog uslugaDokumentiO TravnikuServis 48 sati

Općinska uprava

Press

Poziv na 3. redovitu sjednicu Općinskoga vijeća Travnik

7.2.2017

Pozivam Vas na 3. REDOVITU sjednicu Općinskoga vijeća Travnik, koja će se održati 15.2. 2017. godine (SRIJEDA), u 10ºº sati, u Velikoj dvorani Općine Travnik.
Za sjednicu je utvrđen sljedeći;

Dnevni red

1. Razmatranje Nacrta proračuna Općine Travnik za 2017. godinu i donošenje Zaključka o utvrđivanju Nacrta proračuna Općine Travnik za 2017. godinu
2. Prijedlog Programa rada Općinskoga vijeća Travnik za 2017. godinu
3. Program rada općinskoga načelnika i službi za upravu za 2017. godinu
4. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za izbor na pozicije u reguliranim organima Općine Travnik
5. Prijedlog Odluke o imenovanju Drugostupanjskog povjerenstva za rješavanje po žalbi na prvostupanjska rješenja općinskih službi za upravu u okviru isključivih prava i dužnosti Općine
6. Prijedlog Odluke o imenovanju povjerenstva za pračenje Akcijskog plana Općine Travnik za rješavnje problema Roma u oblastima prosvjete, zdravstvene zaštite, zapošljavanja i stambenog zbrinjavanja za 2016.-2020. godinu
7. Prijedlog Odluke o davanju naziva javnom objektu – dječijem Parku u Travniku
8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade za 2017. godinu
9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi


PREDSJEDATELJICA
OPĆINSKOGA VIJEĆA TRAVNIK

Vlatka Lukić, dipl. teolog, v.r.


[ Nazad ]