Prema informacijama nadležnih komunalnih preduzeća koji gazduju vodovodima za sanbdijevanje građanstva pitkom vodom i Higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja Travnik, voda za piće na području općine Travnik je hemijski ispravna.

Na osnovu člana 29. tačka 7. Zakona o zaštiti ljudi i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih idrugih nesreća (Službene novine Federacije BiH, broj: 39/03, 22/06 i 43/10) i člana 6. Odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Travnik (''Službene novine Općine Travnik, broj 2/08), a u vezi sa nastalom situacijom usljed djelovanja bujičnih i brdskih voda, naglog topljenja snijega, kišnih padavina, povećanja vodostaja rijeka, a na usvojeni prijedlog sa 17. vanredne sjednice dana, 03.02.2019. godine Općinskog štaba civilne zaštite, Načelnik Općine donio je Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće od poplava, klizišta i odrona na području općine Travnik.

 

Odluka o proglašenju stanja prirodne nesreće od poplava, klizišta i odrona na području općine Travnik

Dana 03.02.2019. godine uslijed pojave opasnosti od naglog topljenja snijega i pojačanih oborina koje mogu dovesti do prirodne nesreće

Federalni hidrometerološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za period 01.02.2019. godine od 15:00 do 03.02.2019. godine do 12:00 sati na moguće djelovanje prirodne nesreće jak vjetar južnog smjera sa olujnim udarima. Prema navodima FHMZ očekuje se olujni udari juga brzine 50 do 65 km/h, lokalno od 65 do 75 km/h na području cijele Bosne i Hercegovine.

Shodno naprijed navedenom, upozoravomo građane na pravovremeno poduzimanje mjera i radnji na zaštiti ljudi i materijalnih dobara na području općine Travnik.

 

Upozorenje građanima

Objavljen spisak osoba po oblastima za učešće u radu komisija za tehničke preglede građevina - 3.5 out of 5 based on 2 votes

Spisak osoba za učešće koja ispunjavaju uslove iz javnog poziva za učešće u radu Komisije za tehnički pregled građevina izgrađenih na području općine Travnik možete preuzeti ovdje.

Radio Stari Grad (RSG) je medijski pokrovitelj Sajma tekstila i obuće „Timod EXPO 2019“ koji će se od 24. do 26. aprila ove godine održati u Travniku, dogovorili su danas u Sarajevu  načelnik općine Travnik, Admir Hadžiemrić i Adnan Osmanagić, direktor RSG Media Group.

Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora jave ustanove čiji je osnivač Općina Travnik i to:

Općina Travnik poziva sve građane na javnu prezentaciju projekta "Uređenje kulturno-historijske zone "Donja čaršija"  sa trgom oko Šarene (Sulejmanija) džamije u Travniku i glavnom pješačkom zonom na Žitarnici sa infrastrukturnim instalacijama.

Dijalog za budućnost:Nevid teatar raspisuje javni konkurs za originalne dramske tekstove u okviru projekta "Obrazovanje kroz igru" - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Zajednički projekat „Dijalog za budućnost“ je zajednička inicijativa Predsjedništva Bosne i Hercegovine i Ujedinjenih nacija. Agencije Ujedinjenih nacija: UNICEF, UNESCO i UNDP u saradnji sa Predsjedništvom BiH zajednički implementiraju projekat koji ima za cilj dugoročnu izgradnju mira i poboljšanje društvene kohezije u Bosni i Hercegovini.

Općina Travnik je jedna od 28 općina u BiH koja je učesnica u ovom Projektu.Kontakt osoba je lokalni općinski koordinator u okviru Projekta „Dijalog za budućnost“, Aida Daul,sekretar općine Travnik.