Obaviještavamo sve  kućne savjete kolektivnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata na području općine Travnik da su dužni organizovati se u cilju sprovođenja preventivnih mjera detaljnog I kontinuiranog čišćenja  zajedničkih dijelova I uređaja svojih  objekata I utvrditi način I dinamiku sprovođenja ovih aktivnosti  kao mjere samozaštite u stanju trenutne epidemiološke situacije

U skladu sa zaključkom Općinskog štaba/ stožera  civilne zaštite Travnik a vezano za Naredbu Kantonalnog  štaba /stožera civilne zaštite broj: 01-40-8/20-2 od 22.03.2020.godine obavještavamo sve građane Travnika koji su zaposleni u BNT-Tvornici mašina i hidraulike Novi Travnik i članove njihovih porodica da su dužni ostati u samoizolaciji i javiti se ODMAH na telefon 030 – 513 – 513.

 

Općinski štab civilne zaštite moli sve organizovane volontere i samoinicijativne grupe koje nude neku vrstu pomoći da jasno naglase svoju ulogu i da ne koriste zvanična obilježja Općine Travnik (grb, memorandum ,zastavu) kako ne bi smo doveli u zabunu nikoga sada kada trebamo pokazati najveći stepen discipline i poštivanja svih naredbi

Federalni štab civilne zaštite (FŠCZ) na današnjoj četvrtoj vanrednoj sjednici u Sarajevu donio je nove naredbe koje stupaju na snagu danom donošenja.

Iz Stožera civilne zaštite Općine Travnik obavještavaju građane , formalne i neformalne udruge građana da se prije svake aktivnosti kojom se solidarno pokušava pomoći ugroženim grupama, posebno starijim osobama , moraju konsultirati sa nekim od nadležnih ustanova o pravilima zaštite i samozaštite.

Ministarstvo privrede SBK obavještava privredne subjekte da je na osnovu Zaključka Vlade SBK broj: 01-04.2-212/2020-40 od 12.03.2020. godine uspostavljen lnfo servis za prijave promjena u poslovanju uzrokovanih širenjem koronavirusa.

FŠCZ je naredio kantonalnim i općinskim/gradskim štabovima civilne zaštite da osiguraju trijažne punktove sa sanitarnim upitnicima prije ulaska lica u zdravstvene ustanove.

Iz Službe za razvoj,privredu i vanprivredu Općine Travniki obavještavaju sve organizacije  civilnog društva / nevladine organizacije da se  rok za predaju prijedloga projekata koji će se finansirati/sufinansirati sa budžetske stavke „Projekti nevladinih organizacija“ iz Budžeta Općine Travnik za 2020.godinu prolongira  do 30.04.2020.godine.

 

Načelnik Općine Travnik uputio je obavezujuću Instrukciju sa skupštine i savjete mjesnih zajednica o obavezama u situaciji proglašenja opasnosti od epidemije: