Podrška zdravstvenim ustanovama od strane travničkih privrednika je zaista dobar primjer socijalne i društvene osjetljivosti naših sugrađana ,vlasnika i voditelja kompanija i institucija.

Vrhbosanska nadbiskupija je, kao pomoć zdravstvenom sistemu Travnika i Srednjobosanskog kantona /Kantona Središnja Bosna, ustupila sportsku dvoranu Katoličkog školskog centra “Petar Barbarić“.

Omladinska banka BiH ima na raspolaganju 50.000 KM za projekte mladih!

PRO-Budućnost objavljuje drugi javni poziv na koji se mogu prijaviti: udruženja žrtava rata, crkve i vjerske zajednice kao i nevladine organizacije usmjerene ka promovisanju međureligijskog dijaloga i odbori za međureligijsku saradnju/suradnju.

Sa ciljem nesmetanog odvijanja online nastave, BH Telecom poziva predstavnike osnovnih i srednjih škola da dostave podatke o učenicima koji trenutno nemaju omogućen pristup internetu, kako bi u skladu sa svojim tehničkim mogućnostima i mrežnim kapacitetima omogućio pristup online nastavi što većem broju učenika.

Danas (26.03.2020) je načelnik Općine Travnik  na konferenciji za novinare upoznao javnost o do sada poduzetim aktivnostima po pitanju sprječavanja koronavirusa (COVID – 19), ali i budućim planovima na području travničke općine.

Općinski štab/stožer civilne zaštite Travnik ,prema ranijem zaključku  angažovao je zvanična tijela mjesnih zajednica  za obavljane poslova koordinacije sa građanima. Doprinos  mjesnih zajednica  u ovoj situaciji je nemjerljiva, stoga pozivamo građane na saradnju sa predsjednicima mjesnih zajednica .

Za građane Travnika izdvojili smo sve važne telefonske brojeve: