Na osnovu člana 33. Pravilnika o načinu rada i funkcionisanja štabova i povjerenika civilne zaštite ("Službene novine Federacije BiH", br. 77/06 i 5/07), a u vezi sa članom 29. tačka 7. Zakona o zaštiti ljudi i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih idrugih nesreća (,,Službene novine Federacije BiH", broj: 39/03, 22/06 i 43/1 O) i člana 6.

U prisustvu 1200 zvanica, u njemačkom gradu Düsseldorfu se održala manifestacija dodjele nagrade za održivost iz oblasti biznisa, privrede, nauke, proizvodnje, istraživanja, te partnesrkih gradova.

Obavještavamo vas da će se dana 14.02.2019. godine, u velikoj sali Općine Travnik sa početkom u 11 sati održati informativni sastanank na kojem možete dobiti odgovore na pitanja u vezi javnog poziva potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške poljoprivrednim gazdinstvima (primarna proizvodnja) i procesa podnošenja prijava.

Općinski Štab civilne zaštite i načelnik Općine svakodnevno obilaze područja na kojima su nastale štete. U toku izrada preliminarnih procjena šteta.

Obavještavaju se građani i pravna lica (javna i privatna preduzeća, poslovni subjekti, javne ustanove, mjesne zajednice, fizička lica i dr.) čija je imovina oštećena ili uništeta pod djelovanjem prirodne nesreće poplave, klizišta i odrona da istu mogu prijaviti Službi za civilnu zaštitu putem predviđenog obrasca. Obrazac za prijavu štete se nalazi u prostorijama Centra za građane zgrade Općine Travnik ili se isti može preuzeti OVDJE.

Prema informacijama nadležnih komunalnih preduzeća koji gazduju vodovodima za sanbdijevanje građanstva pitkom vodom i Higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja Travnik, voda za piće na području općine Travnik je hemijski ispravna.

Na osnovu člana 29. tačka 7. Zakona o zaštiti ljudi i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih idrugih nesreća (Službene novine Federacije BiH, broj: 39/03, 22/06 i 43/10) i člana 6. Odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Travnik (''Službene novine Općine Travnik, broj 2/08), a u vezi sa nastalom situacijom usljed djelovanja bujičnih i brdskih voda, naglog topljenja snijega, kišnih padavina, povećanja vodostaja rijeka, a na usvojeni prijedlog sa 17. vanredne sjednice dana, 03.02.2019. godine Općinskog štaba civilne zaštite, Načelnik Općine donio je Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće od poplava, klizišta i odrona na području općine Travnik.

 

Odluka o proglašenju stanja prirodne nesreće od poplava, klizišta i odrona na području općine Travnik

Dana 03.02.2019. godine uslijed pojave opasnosti od naglog topljenja snijega i pojačanih oborina koje mogu dovesti do prirodne nesreće

Federalni hidrometerološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za period 01.02.2019. godine od 15:00 do 03.02.2019. godine do 12:00 sati na moguće djelovanje prirodne nesreće jak vjetar južnog smjera sa olujnim udarima. Prema navodima FHMZ očekuje se olujni udari juga brzine 50 do 65 km/h, lokalno od 65 do 75 km/h na području cijele Bosne i Hercegovine.

Shodno naprijed navedenom, upozoravomo građane na pravovremeno poduzimanje mjera i radnji na zaštiti ljudi i materijalnih dobara na području općine Travnik.

 

Upozorenje građanima