Predsjedateljica Općinskog vijeća Travnik zakazala je 36. REDOVITU sjednicu Općinskoga vijeća , koja će se održati  15. 7. 2020. godine (SRIJEDA), u 9ºº sati, u Centru za kulturu Općine Travnik.

Za sjednicu je utvrđen sljedeći;

 

Općina Travnik je implementator projekata “Rekonstrukcija ulica Meljanac i Aleja Konzula” izvođač radova je “Građevinar” d.o.o. Novi Travnik i “Rekonstrukcija ulice Erika Brandisa” čiji je izvođač  “Konzorcij: "KOMGRAD-ZE"d.o.o. Zenica i "ALMY TRANSPORT" d.o.o. Zenica, koji se finansira iz kreditnih sredstava Razvojne banke FBiH, u cilju pružanja informacija o tijeku izvođenja radova, obavještavamo Vas da su radovi na projektu “Rekonstrukcija ulica Meljanac i Aleja Konzula” u završnoj fazi, te da se uskoro očekuje puštanje u promet dionica na kojima je trenutno obustavljen saobraćaj.

Zaključkom Skupštine SBK/KSB broj: 01-02-388/20 od 22.06.2020.godine utvrđena je obaveza provođenja javnih rasprava na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama SBK/KSB na području svih općina Kantona. Vezano za naprijed navedeni zaključak pozivamo sve građane na:

Travnik dobio ciklo klupu. - 2.0 out of 5 based on 1 vote

Danas je svečano otvorena i puštena u rad ciklo klupa u Travniku.

Jvni poziv za podnošenje prijava za poticanje proljetne sjetve na području općine Travnik za 2020. godinu - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Općina Travnik raspisuje Javni poziv za podnošenje prijava za poticanje proljetne sjetve na području općine Travnik za 2020. godinu, za poljoprivredne proizvođače koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i/ili Registar klijenata, i koji su izvršili proljetnu sjetvu.

Na osnovu člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK/KSB („Službene novine SBK/KSB“, broj: 7/19), člana 60. Statuta PD „Vlašić“ d.o.o. Travnik broj: 09/2012 od 30.01.2012. godine i člana 24. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i zadataka i odluke Nadzornog odbora PD „Vlašić“ od 19.03.2020. godine,  Nadzorni odbor PD „Vlašić“ r a s p i s u j e J A V N I  O G L A S ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA .

Općina Travnik Travnik u saradnji sa BeeZone biznis inkubatorom Centra za edukaciju mladih(CEM) poziva sve zainteresirane mlade osobe koje žele pokrenuti vlastiti biznis da se prijave za učešće u programu podrške razvoju poduzetništva koji se provodi u okviru EU4Business programa – za konkurentnu i inovativnu domaću ekonomiju, kojeg finansira Evropska unija u vrijednosti od 15 miliona eura, a realizuju ga GIZ, UNDP i MOR.

Zbog nenadležnosti vođenja postupka po zahtjevu investitora "TLG" d.o.o. Travnik a izdavanje/obnovu okolišne dozvole za izgradnju vjetroelektrane Galica poništava se Javni poziv za očitovanje o istom.

 

Kompletan tekst poništenja javnog poziva možete pročitati OVDJE.