Obavještavamo građane koji imaju prostor za iznajmljivanje da njemačka kompanija  traži pogodnu lokaciju za investiranje i najam poslovnog prostora u BiH.

Realizacija projekta pod nazivom „Izvođenje radova na izgradnji kanalizacionog kolektora gradskog područja općine Travnik- Faza I i rekonstrukcija ulice Erika Brandisa“ započinje dana 23.08.2019.godine.

JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo poziva sve zainteresirane subjekte, nevladine organizacije i stanovnike općina Travnik i Donji Vakuf, te naselja koja gravitiraju području namjeravane rekonstrukcije magistralne ceste M-5 na dionici Donji Vakuf 1 – Turbe, da uzmu učešće u

Javna rasprava će se održati dana: 05.09.2019. godine (četvrtak) u Velikoj sali Općine Travnik, sa početkom u 17,00 sati.

Općina Travnik poziva organizacije civilnog društvakoje imaju sjedište na području općine, da učestvuju u glasanju za izbor člana evaluacione komisije ispred organizacija civilnog društva, a u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) na području Općine Travnik.

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/06),  člana 34. stav 2. tačka 13. Statuta Općine Travnik ("Prečišćeni tekst - Službene novine Općine Travnik", broj 11/05), Općinsko vijeće Travnik, na 27. redovnoj sjednici, održanoj 09.08. 2019. godine, donijelo je Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt Strategije za mlade. Dokumenti se mogu preuzeti na linkovima ispod teksta.

Načelnik Općine Travnik ,Admir Hadžiemrić te predsjednica Crvenog križa općine Travnik, Mirjana Šekelja i članovi i mladi volonteri Crvenog križa općine Travnik juče su ugostili delegaciju Crvenog polumjeseca Republike Turske , Međunarodne Federacije Crvenog križa i Crvenog polumjeseca I predstavnike Ambasade Republike Turske.

Općina Travnik poziva zainteresovane članove organizacija civilnog društva koje imaju sjedište na području općine Travnik, da se prijave za učešće u procesu evaluacije dostavljenih prijedloga projekata u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) na području općine Travnik.