Pozivaju se građani mjesne zajednice Turbe, zainteresirane fizičke i pravne osobe, da prisustvuju i daju usmene komentare na javnoj raspravi koja će se održati u općini Travnik u četvrtak, 01.10.2020. god. sa početkom u 12,oo sati.

Predmet rasprave je:

Obavještavamo građane općine Travnik da će se glavna javna rasprava vezana za nacrt odluke o komunalnim redarima održati 22.09.2020. godine (UTORAK) u Centru za kulturu općine Travnik u 17,00 sati.

 

NACT Odluka o komunalnom redaru

Dana 10.09.2020.god. u ulici Aleja Konzula (zelena površina preko puta Univerziteta u Travniku) postavljeno je igralište za djecu (napravljeno od drveta iz privatnih šuma) od strane predstavnika samostalnog obrta „Bosanska Sofra“.

Javna rasprava će se održati 01.10.2020 godine u 11,00 sati u Velikoj Sali Općine Travnik.

Javna rasprava će se održati 01.10.2020 godine u 11,30 sati u Velikoj  Sali Općine Travnik.

Na 39. Redovnoj sjednici održanoj 04. I 07.09.2020. godine donesen sljedeći zaključak:

Objavljena konačna lista korisnika općinske pomoći za osobe sa socijalnim statusom za 2020.god koju možete pogledati OVDJE.

Iako Općina Travnik ima, već više od godinu dana uspostavljen mehanizam anonimnog prijavaljivanja eventualnih koruptivnih radnji ili radnji koje mogu ukazivati na korupciju, danas je pristigla prva prijava elektronskim putem.

Općinska izborna komisija Travnik obavještava birače naselja: Turbe – Ljubin Han da će svoje biračko pravo za Lokalne izbore 2020.godine, ostvariti na biračkom mjestu 091A010 TURBE 1. koje se nalazi na lokaciji OSNOVNA ŠKOLA Turbe.