U sklopu projekta „Vlašić naš biser 2009“ Udruženje građana „Vlašić planet života“ i ove godine je organizovalo i koordiniralo već tradicionalnu akciju čišćenja i uređenja zelenih površina na području sportsko-rekreacionog centra „Babanovac“ na Vlašiću. U okviru akcije izvršeno je i čišćenje i uklanjanje divljih deponija uz putne komunikacije od Turbeta i Travnika prema Babanovcu u organizaciji Službe za zajedničke i komunalne poslove Općine Travnik, javnih komunalnih preduzeća kao i preduzeća koje održava putni pravac Travnik-Galica-Babanovac.
Obavještavamo zainteresovane građane da je Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisalo Javni natječaj za odabir korisnika grant sredstava„Transfer za poticaj razvoja poduzetništva i obrta“ Predmet javnog natječaja je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava iz dijela sredstava „Transfer za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta“ utvrđenog u razdjelu 50. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta („Službene novine Federacije BiH“, br. 87/08 i 24/09). Rok za dostavu je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja Javnog natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH“, odnosno do 19.06.2009.godine. Sve dodatne informacije vezane za ovaj Javni natječaj mogu se dobiti svakim radnim danom na brojeve telefona: 036/449 -126 ili 036/449-120 u vremenu od 10 -14 sati kao i na web stranici ministarstva ( www.fmrpo.gov.ba )
Potpisivanjem Ugovora o sufinansiranju projekta izgradnje Mješovite srednje škole „Travnik“u Travniku,izborom izvođača radova i nadzora nad izvođenjem radova stvorene pretpostavke za početak gradnje Mješovite srednje škole
Već treću godinu za redom Košarkaški klub“Travnik“ organizator je turnira u košarci sa ambicijom da postane i ostane tradicija travničke košarke.Broj zemalja učesnica na ovom turniru obezbijedio je prefiks međunarodnog sportskog događaja za juniore.Inače,vrijeme turnira planirano je u okviru boravka delegacije grada Leipziga u Travniku.
Od 21.do 24.maja Travnik će ugostiti 60 gostiju iz Leipciga.Ovu delegaciju iz bratskog grada čine predstavnici vladinog i nevladinog sektora a svrha boravka je unapređenje saradnje kao i realizacija postojećih ali i novih projekata što znači da će biti uprilčen niz zasebnih sastanaka od kojih izdavajamo najznačajnije.
Udruženje građana“Vlašić planet života“i vlasnici ugostiteljskih objekata sa ljubiteljima Vlašića i ove godine organizuju niz aktivnosti na uređenju Sportsko-rekreacionog centra „Babanovac“.
Služba za zajedničke i komunalne poslove Općine Travnik realizovala je sve aktivnosti planirane za prvih 5 mjeseci tekuće godine.Ovom prilikom objavljujemo pregled najznačajnijih aktivnosti ove Službe u periodu od 01.01.2009.g. do 14.05.2009.g.: 1. Vršena je kontrola kvaliteta zimskog održavanja lokalnih puteva, dionica nekategorisanih puteva i gradskih i prigradskih ulica (od 01.01. do 15.03.2009.g.).
U organizaciji Akademije plesnog pokreta u BIH u petak 15.05.2009. godine oko 300 maturanata predvođenih mažoretkinjama i limenom glazbom krenut ce od Trga tinejdžera do Trga Lajpciga gdje ce se odrzati centralna manifestacija maturantskog plesa za GUINNESS-ovu knjigu rekorda.Ova maturantska parada je najveća smotra mladih, maturanata srednjih škola, u cijelom regionu. Družeći se kroz dvomjesečne pripreme maturanti Travnika dosli su do samog kraja. Po predviđenom protokolu ovog događaja u 11:45 sati je polaganje zakletve o nenasilju, a u 12:00 je ples za Gunness-a. Satnica nije promjenjiva jer smo povezani satelitskim radijskim signalom sa svim zemljama i gradovima ucesnicima tako da se mora pratiti strogi protokol manifestacije.
Prema procjenama BH GASA građani općine Travnik bi već u sljedećoj grejnoj sezoni 2010/2011 mogli imati gas u svojim domaćinstvima