05.02.2008.godine sa početkom u 18 sati, u zgradi Hrvatskog kazališta Travnik u Jankovićima...
Potpisivanjem Izvještaja o uspješnom završetku Programa reforme općinske uprave (MAP) Općina Travnik je ,od strane Misije OSCE u BIH dobila priznanje kojim je potvrđen uspjeh u realizaciji svih aktivnosti planiranih programima MAP I UGOVOR.
Hrvatsko amatersko kazalište Travnik, u petak...
U okviru aktivnosti koje se odnose na reformu administracije i brige o mladima ,Općina Travnik je uspjela objediniti ova dva interesa upošljavanjem 9(devet) visokoobrazovanih mladih i perspektivnih ljudi i time, za rad općinskih službi za upravu, stvoriti pretpostavke za nove i svježe ideje.
U prostorijama Općine Travnik danas je upriličeno svečano potpisivanje ugovora o stipendiranju studenata ,sportista i učenika.
Dana 10.12.2007 godine održat će se javna rasprava o...
Obavještavamo nevladine organizacije i sportske klubove općine Travnik da je Federalno ministarstvo kulture i sporta objavilo je javni poziv za pretkvalifikaciju i odabir programa i projekata u oblasti kulture i sporta koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2008.godini. Tekst javnog poziva nalazi se na oglasnoj ploči Općine Travnik a može se preuzeti i sa www.fbihvlada.gov.ba
Obavještavamo nevladine organizacije da je Federalno ministarstvo okoliša i turizma objavilo javni poziv za odabir korisnika sredstava“Transfera za zaštitu okoliša od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007.godinu. Tekst javnog poziva nalazi se na oglasnoj ploči Općine Travnik a može se preuzeti i sa www.fmoit.gov.ba
U cilju planiranja Budžeta za narednu godinu Općina je objavila javni poziv za prikupljanje aplikacija za ostvarivanje materijalne podrške za finansiranje Programa rada nevladinih/neprofitnih organizacija iz Budžeta Općine za budžetsku 2008. Godinu.