Potpisivanjem Sporazuma o utvrđivanju međusobnih odnosa u realizaciji dijela projekta „Novi doživljaj Vlašića“ kroz izgradnju objekta „Šetnica vrhovima šume“ na Babanovcu, između načelnika Općine Travnik i predsjednika UG „Vlašić-planet života“, nastavljena je uspješna saradnja Općine sa ovim udruženjem.
Na svojoj 25.redovnoj sjednici ,od predloženih 14 tačaka dnevnog reda ,Općinsko vijeće Travnik usvojilo 11. Prijedlog Odluke o komunalnom redu za područje turističkog naselja Babanovac i Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova upravnih odbora javnih ustanova skinuti su sa dnevnog reda i vraćeni na doradu i usaglašavanje.
Na osnovu zaključka sa 41. sjednice Kolegija Općinskog vijeća Travnik, održane 13.10. 2010. godine danas je održana javna rasprava u postupku za davanje predhodne saglasnosti za dodjelu koncesije u predmetu za dodjelu koncesije za eksploataciju mineralne sirovine kamena krečnjaka (kao tehničko-građevinskog kamena) na lokalitetu „Kamenjak“, podnosioca zahtjeva „Teling“ d.o.o. Travnik.
Nakon sklopljenih ugovora sa izabranim izvođačima radova, 18.10.2010.godine zvanično se započelo sa izvođenjem građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova na sportkoj sali PSKC“Pirota“ u Travniku i to uvođenjem u rad preduzeća „Džena“ d.o.o.Gradačac, kao preduzeća izabranog za izvođenje građevinski radova.
Donirana oprema vrijedna oko 30.000,00 i automobil sa opremom za saobraćajne nesreće
Općinsko vijeće Travnik zakazalo je 25. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Travnik, koja će se održati 21.10. 2010. godine (ČETVRTAK), u 10,00 sati, u velikoj sali Općine Travnik.
Općina Travnik potpisala Ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša F BiH o realizaciji projekta čišćenja obala rijeka
Završetkom projekta umrežavanja mjesnih ureda sa Matičnim uredom Travnik, svim građanima Travnika omogućeno je dobijanje izvoda iz matičnih knjiga u bilo kojem, njima najbližem, mjesnom uredu
U organizaciji Centra za edukaciju mladih i Infohouse Sarajevo na prostoru općine Travnik u petak, 8.10.2010.godine realizovaće se projekat „ Volontiraj kreditiraj“.