Dana 09.12.2010.godine održaće se javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Travnik za 2010.godinu u Velikoj Sali Općine Travnik u vremenu od 10.00 sati do 12.00 sati. Pozivaju se vladine i nevladine organizacije kao i zainteresovani građani da prisustvuju javnoj raspravi. U cilju efikasnije i konstruktivnije javne rasprave obavještavamo zainteresovane da mogu izvršiti neposredan uvid u tekst Nacrta u Službi za ekonomsko-finansijske poslove ili tekst preuzeti OVDJE. Pimjedbe, prijedloge i sugestije svi zainteresovani mogu dostaviti u pismenoj formi na šalteru broj 1 Centra za pružanje usluga građanima do 15,00 sati 10.12.2009.

Na sjednici Općinskog vijeća Travnik održanoj danas (2.12.2009.godine) usvojen je Nacrt Budžeta za 2010.godinu u iznosu od 10.680.000,00 KM uz obavezu datu općinskoj Službi za ekonomsko-finansijske poslove da što efikasnije organizuje sve aktivnosti neophodne za poštivanje zakonskih obaveza koje se odnose na organizaciju javnih rasprava i omogućavanju učešća što većem broju građana u kreiranju kvalitetnog Prijedloga Budžeta za 2010.godinu. Tekst Nacrta Budžeta za 2010 godinu sutra će biti postavljen na web strani Općine Travnik a neposredan uvid moći će se izvršiti i u Službi za ekonomsko-finansijske poslove.
Za 14. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Travnik, koja će se održati 02.12. 2009. godine (SRIJEDA), u 10,00 sati, u velikoj sali Općine Travnik utvrđen je sljedeći : Dnevni red 1. Izvještaj o izvršenju budžeta općine Travnik za period 01.01. do 30.09. 2009. godine 2. Prijedlog Odluke o izvršenju budžeta općine Travnik za period 01.01. do 30.09. 2009. godine 3. Izveštaj o utrošku budžetske rezerve za period 01.01. do 30.09. 2009. godine 4. Nacrt budžeta općine Travnik za 2010 godinu 5. Zaključak o utvrđivanju Nacrta izmjene dijela Regulacionog plana „HPBŠ“ mikrolokacija „Bagat – Biblioteka“ Travnik 6. Nacrt Odluke o provođenju izmjene dijela Regulacionog plana „HPBŠ“ mikrolokacija „Bagat – Biblioteka“ Travnik 7. Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju liste stanova koji će biti predmet dodjele 8.Izvještaj Komisije za dodjelu stanova 9.Prijedlog Odluke o dodjeli stanova 10.Rješenja za dodjelu zemljišta a)Munir Baručija b)Zahir Zhirović c)Damir Isović d)Goran Saračević e)Vjekoslav Alilović f)Tihomir Rajić g)Adil Kasumović
Za 15. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Travnik, koja će se održati 04.12. 2009. godine (PETAK), u 10,00 sati, u velikoj sali Općine Travnik utvrđen je sljedeći : Dnevni red 1.Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za idejno rješenje grba i zastave općine Travnik i utvrđivanje Dana općine Travnik 2.Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga naziva ulica i trgova na području općine Travnik 3.Prijedlog Odluke o komunalnom redu 4.Prijedlog Odluke o komunalnim naknadama 5.Nacrt Odluke o osnivanju i načinu rada skloništa za životinje i higijenskog servisa na području općine Travnik 6.Prijedlog Ugovora o zamjeni nekretnina 7.Rješenje o razrješenju Ramić Samila člana NO JP „Stan“ d.o.o. Travnik i rješenje o konačnom imenovanju Zahirović Salke člana NO JP „Stan“ d.o.o. Travnik 8.Informacija o poduzetim aktivnostima u rješavanju dugogodišnjeg problema o sporu mještana MZ Grahovčići sa Rudnikom „Abid Lolić“ Bila 9.Informacija o realiziranju projekata obnove za popravak i izgradnju stambenih objekata
U povodu predstojećeg Kurban - Bajrama načelnik Općine Travnik, Tahir Lendo, svojim sugrađanima muslimanima upućuje iskrene čestitke sa željom da ovaj praznik i praznične osjećaje podijele sa svojim porodicama i prijateljima.
U povodu 25.novembra Dana državnosti Bosne i Hercegovine načelnik Općine Travnik,Taahir Lendo ,u svoje i u ime svih uposlenih u općinskim službama za upravu,upućuje najsrdačnije čestitke građanima Travnika.
Načelnik Općine Travnik,Tahir Lendo, danas je sa odabranim izvođačem radova potpisao ugovore o realizaciji 3 ( tri) kapitalna projekta.

Na svečanoj akademiji u povodu obilježavanja 130 godina vatrogastva u Travniku uručene plakete zaslužnima

Danas,05.11.2009.godine na oglasnoj ploči Općine Travnik objavljena je Rang lsita dodijeljenih stipendija za akademsku 2009 /2010 godinu.Prigovor na Rang listu podnosi se načelniku Općine putem protokola u Centru za pružanje usluga građanima u roku od 7 ( sedam) dana od dana objavljivanja. Rang listu možete preuzeti ovdje.