Danas javna rasprava o regulacionim planovima
Nakon završenih dogovora,izbora projekata,snimanja stanja i izrade predmjera i predračuna,stvorene su pretpostavke za potpisivanje ugovora o sufinansiranju kapitalnih projekata između Općine Travnik i Kancelarije Projekta GAP.
U skladu sa obavezama iz člana 174. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (''Službene novine Federacije BiH'', br. 39/03 i 22/06), načelnik Općine Travnik uputio je Općinskom vijeću Prijedlog Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća za period 2009 – 2013. godine.
Područje Srednjobosanskog kantona konačno dobija svoj ured za razvoj u obliku jednog od ureda Regionalne agencije za razvoj.
Općinsko vijeće Travnik u tekućoj sedmici održaće dvije sjednice na kojima će se razmatrati veliki broj značajnih odluka
Na sjednici Općinskog vijeća Travnik,održanoj 18.6.2009.godine usvojen je Akcioni plan implementacije Strategije razvoja općine Travnik do 2010.g., u 2009.g.Građani zainteresovani za detalje ovog dokumenta isti mogu ovdje preuzeti.
Na sjednici Općinskog vijeća Travnik,održanoj 18.6.2009.godine usvojen je izvještaj o realizaciji Akcionog plana na implementaciji strategije razvoja općine travnik do 2010.g., u 2008.g. Građani zainteresovani za detalje ovog dokumenta isti mogu ovdje preuzeti.
Analizirajući rad UO Teritorijalne Vatrogasne jedinice Travnik na području općine Travnik,te na osnovu pohvala predstavnika susjednih općina i privrednih subjekata,načelnik Općine Travnik javno je pohvalio sve pripadnike UO TVJ Travnik sa posebnim osvrtom na uspješne intervencije i nesebičan doprinos gašenju požara na: -privrednom objektu „Hari II“ –općina Travnik -privrednom objektu PC 96 Vitez i -gašenju požara RMU „Abid Lolić“Han Bila
Svečanom ceremonijom potpisivanja ugovora sa odabranim izvođačem radova i odabranim preduzećem za nadzor nad izvođenjem radova u Općini Travnik danas je ispunjena još jedna zakonska obaveza koja je preduslov za konačni početak radova na izgradnji Srednjoškolskog centra.