OPĆINA TRAVNIK U SARADNJI SA RAZVOJNIM PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA RASPISALA JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU PROJEKTA JAČANJE LOKALNE DEMOKRATIJE – LOD KOJI FINANSIRA EUROPSKA UNIJA Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) i 14 općina u Bosni i Hercegovini zajednički implementiraju projekat pod nazivom Jačanje lokalne demokratije - LOD. Projekat finansira Europska unija, a djelomično je sufinansiran i od općine Travnik i UNDP. UNDP LOD projekt i općina Travnik pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD) / nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Travnik.

TEKST JAVNOG POZIVA

EVIDENCIJA IZDATE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

EVIDENCIJA ZAPRIMLJENE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

OBRAZAC POTVRDE PRIJEMA

UPUTE ZA SPROVOÐENJE JAVNOG POZIVA ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA (OCD) U PARTNERSKIM OPCINAMA

SMJERNICE ZA APLIKANTE

Administrativni podaci o aplikantu

Finansijska identifikaciona forma

Izjava o podobnosti

Lista za provjeru

Logicki okvir rada

Narativni budzet uz aneks 1

Plan aktivnosti

Plan potrošnje sredstava tokom implementacije

Pregled budzeta

Prijedlog projekta

Općina Travnik je jedna od odabranih općina u BIH koja je postala dio projekta CAF samoprocjene i međuopćinskog učenja i podrške,koji je dio OESS-ovog projekta podrške lokalnoj upravi.
Općina Travnik i Development studio ( www.posao.ba) potpisali su Memorandum o razumijevanju i saradnji kojim je Općina preuzela obavezu maksimalnog učešća u zapošljavanju mladih ljudi kao jednom od glavnih prioriteta.Prema navedenom Memorandumu potpisnici istog će zajednički raditi na organizaciji lokalnog sajma zapošljavanja koji uključuje aktivnosti posredovanja u zapošljavanju,edukaciji i promociji privrednog potencijala lokalne zajednice.
REZ Agencija nastavlja projekat „Vratimo život prigradskim naseljima“
Služba za poslove sa strancima Ministarstva sigurnosti BiH organizuje seminar na Vlašiću za vlasnike objekata u cilju prezentacije načina ispunjenja obaveze prijave boravka stranaca
Općinsko vijeće raspravljalo o preuzimanju osnivačkih prava Nezavisne televizije RTV Travnik
Na web stranici Direkcije za evropske integracije www.dei.gov.ba objavljena je vijest o Stipendijima Evropskog fonda za Balkan (EFB) : Supporting Excellence and Leadership Governance
Zakazana je 13. redovna sjednica Općinskog vijeća Travnik, koja će se održati 14.09. 2009. godine (PONEDJELJAK), u 10,00 sati, u velikoj sali Općine Travnik.
Za 4. tematsku sjednicu Općinskog vijeća Travnik, koja će se održati 16.09. 2009. godine (SRIJEDA), u 10,00 sati, u velikoj sali Općine Travnik.