U Travniku je danas svečano obilježen Dan civilne zaštite i to održavanjem Svečane sjednice Općinskog štaba civilne zaštite, uz prisustvo gostiju.
Obavještavamo studente koji su ostvarili pravo na stipendiju za akademsku 2010/2011 godinu da će se potpisivanje Ugovora o stipendiranju obaviti dana 26.02.2011.godine( subota) u Velikoj sali Općine sa početkom sa početkom u 10,00 sati.
Član SKI kluba „Karaula“Travnik, Igor Laikert, na svom prvom svjetskom takmičenju ostvario je izuzetne rezultate i to kao najmlađi učesnik.
U organizaciji Mreže lokalnih vlasti Jugoistočne Evrope – NALAS i Saveza općina i gradova Federacije BiH, 10. i 11. marta u Sarajevu će se održati Sajam općina i gradova Jugoistočne Evrope – NEXPO 2011. Na Sajmu će se predstaviti lokalne zajednice iz regiona, tretirat će se aktuelna situacija u Jugoistočnoj Evropi i uputiti određene poruke prema Evropskoj uniji”.
Rješavajući u ponovnom postupku po rješenjima drugostepene Komisije načelnika Općine koja je rješavala po pristiglim prigovorima na preliminarnu rang listu studenata, te nakon ponovnog uvida u priloženu dokumentaciju, Komisija za dodjelu stipendija je utvrdila konačnu rang listu stipendista za 201/2011 akademsku godinu. Zainteresovani mogu na linkovima ispod preuzeti rang liste.
Na 29.redovnoj sjednici Općinskog vijeća vijećnici su donijeli Odluke o davanju prethodnih saglasnosti za dodjelu koncesija za sljedeća koncesiona dobra: 1.Odluka o davanju predhodne saglasnosti za dodjelu koncesije za iskorištavanje kamena krečnjaka na lokalitetu „Radonjići“, Općina Travnik 2.Odluka o davanju predhodne saglasnosti za iskorištavanje vodnih snaga rijeke „Jasenice“, Općina Travnik 3.Odluka o davanju predhodne saglasnosti za dodjelu koncesije za iskorištavanje vodnih snaga toka rijeke „Ugar“, Općina Travnik 4.Odluka o davanju predhodne saglasnosti za dodjelu koncesije za iskorištavanje vodnih snaga toka rijeke „Ugar“, Općina Travnik 5. Odluka o davanju predhodne saglasnosti za dodjelu koncesije za eksploataciju kamena krečnjaka na lokalitetu „Kamenjak“, sjevreno od naselja Čukle, Općina Travnik 6.Odluka o davanju predhodne saglasnosti za dodjelu koncesije za kaptiranje „8,oo l/s Ugrića“, Općina Travnik 7.Odluka o davanju predhodne saglasnosti za dodjelu koncesije za iskorištavanje vodnih snaga rijeke „Jasenice“, Općina Travnik 8.Odluka o davanju predhodne saglasnosti za dodjelu koncesije za iskorištavanje vodnih snaga toka rijeke „Ugar“, Općina Travnik 9.Odluka o davanju predhodne saglasnosti za dodjelu koncesije za korištenje vode za potrebe javnog vodosnabdijevanja sa izvorišta “Trebišnjica” Općina Travnik 10.Odluka o davanju predhodne saglasnosti za dodjelu koncesije za korištenje vode za potrebe javnog vodosnabdijevanja sa izvorišta “Bašbunar” i „Goleš“ Općina Travnik Prijedlog Odluke o davanju predhodne saglasnosti za dodjelu koncesije za na korištenje javne vode „Selo“ u Gučoj Gori, Općina Travnik nije dobio potreban broj glasova što znači da nema daljeg postupka za dodjelu ove koncesije.
Općinsko vijeće Travnik,prema utvrđenom dnevnom redu održalo je 27.01. 2011. godine (ČETVRTAK) svoju 28. redovnu sjednicu.
Općinsko vijeće Travnik zakazalo je 29. redovnu sjednicu ,koja će se održati 03.02. 2011. godine (ČETVRTAK), u 10,00 sati, u velikoj sali Općine Travnik.
Izvještaj o radu Komisije za odabir korisnika stipendija