1 1 1 1 1

Služba za civilnu zaštitu Općine Travnik shodno članu 50. stav (1) tačka a) Pravilnika o organizovanju i funkcionisanju operativnih centara civilne zaštite (''Službene novine Federacije BiH'', broj: 9/19) o obavezi isticanja znakova za uzbunjivanje u svim stambenim zgradama, poslovnim i javnim objektima, objektima u kojima je sjedište općinskih organa vlasti i u mjesnim zajednicama na području općine, obavještava pravna lica da, u vremenskom periodu od 12:00 do 14:00 sati svaki radni dan počev od 22.10.2020. godine do 29. 10. 2020. godine, mogu besplatno preuzeti štampani znak za uzbunjivanje, ispred Općine Travnik na privremenom štandu.

Molimo lica koja dolaze ispred pravnih lica da strogo poštuju i obavezno primjenjuju propisane mjera za suzbijanje bolesti COVID - 19 na način da su, prilikom preuzimanja štampanog znaka za uzbunjivanje, obavezni imati zaštitnu masku uz osiguranje dva metra fizičke distance, te posjedovati hemijsku olovku radi potpisa o preuzimanju.