Ispis
1 1 1 1 1

Na sjednici Općinskog vijeća Travnik održanoj dana 5.12.2019. godine donesen je sljedeći:

 

Zaključak

 

  1. Utvrđuje se Nacrt Proračuna Općine Travnik za 2020. godinu u iznosu od 24.378.200,00 KM.
  1. Nacrt Proračuna Općine Travnik stavlja se na javni uvid i  javnu raspravu.
  1. Javni uvid može se izvršiti na web stranici Općine Travnik i u Službi za ekonomsko - financijske poslove 
  1. Glavna javna rasprava bit će održana u Velikoj dvorani Općine Travnik dana 12.12.2019.g. sa početkom u 16,00 sati, a mogu nazočiti svi zainteresirani subjekti.
  1. Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt Proračuna dostavit će se Službi za ekonomsko-financijske poslove koja organizuje i sprovodi javnu raspravu, najkasnije do 13.12.2019.godine do 13,00 sati.
  1. Služba za ekonomsko-financijske poslove dužna je da pripremi i dostavi Općinskom vijeću Travnik prijedlog Proračuna Općine Travnik, vodeći računa o prijedlozima, mišljenjima i sugestijama iznesenim tijekom  javne rasprave.