1 1 1 1 1

Poštovani sugrađani,

načelnik općine Travnik, Admir Hadžiemrić, pored uobičajne komunikacije  kroz susrete i putem zvanične web – stranice Općine Travnik, od sada će biti dostupan putem zvaničnog profila na društvenoj mreži Facebook.

Na ovaj način otvara se još jedna mogućnost komunikacije građana sa načelnikom, ali i brži i transparentniji način informisanja o aktivnostima načelnika i općinske uprave.

Putem zvaničnog Facebook profila Admir Hadžiemrić - Načelnik općine Travnik bit ćete pravovremeno informisani o aktivnostima, projektima i aktuelnim dešavanjima u Općini Travnik ,a imat ćete priliku da postavljate pitanja i dajete sugestije načelniku Admiru Hadžiemriću.