1 1 1 1 1

Zakazana 25. REDOVITA sjednica Općinskoga vijeća Travnik, koja će se održati  24. 5. 2019. godine (PETAK), u 9ºº sati, u Velikoj dvorani Općine Travnik.

Za sjednicu je utvrđen sljedeći;

 

 

Dnevni red

 1. Razmatranje Izvješća o izvršenju proračuna Općine Travnik za period 1. 1. do 31. 3. 2019. godine i donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju proračuna Općine Travnik za period 1. 1. do 31. 3. 2019. godine
 2. Razmatranje Izvješća o utrošku proračunske pričuve za period 1.1. do 31. 3. 2019. godine i donošenje Zaključak o usvajanju Izvješća o utrošku proračunske pričuve za period 1. 1. do 31. 3. 2019. godine
 3. Razmatranje Izvješća o procijenjenoj šteti koja je prouzročena u mjesecu veljači 2019. godine, uslijed djelovanja prirodne nesreće poplave, klizišta i odrona
 4. Prijedlog Odluke o usvajanju potencijalnih projekata javno – privatnog partnerstva – sa anex-ima
 5. Prijedlog Odluke o prethodnoj suglasnosti za imenovanje direktora JU „Obdanište Travnik“ Travnik
 6. Nacrt Odluke o osnivanju i teritorijalnoj organizaciji MZ-a
 7. Program novčanih poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje općine Travnik za 2019. godine
 8. Program gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Države koje se nalazi na području općine Travnik
 9. Nacrt Operativnog program radova održavanja cesta u zimskom periodu na području općine Travnik
 10. Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Dom zdravlja Travnik
 11. Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Travnik