Ispis
1 1 1 1 1

Na temelju članka 12. Pravilnika o načinu, kriterijima i postupku usuglašavanja, ovjeri i registriranju voznih redova, te sadržaju i načinu vođenja registra (“Službene novine Federacije BiH”, broj 79/13) Povjerenstvo za usklađivanje redova vožnje za registracioni period 2019. – 2021. godine, na sjednici održanoj 30.04.2019. godine, d o n o s i

Z a k l j u č a k

Povjerenstvo za usklađivanje redova vožnje na općinskim linijama za registarski period 2019. – 2021. godinu utvrđuje termin sastanka na kome će se izvršiti usklađivanje redova vožnje na općinskim linijama za registarski period 2019. – 2021. godinu za SRIJEDU 22.05.2019. godine sa početkom u 9,00 sati u velikoj Sali Općine Travnik

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Mato Jozak, dipl.ing.prometa