1 1 1 1 1

Javne rasprave organizirati će Služba za razvoj,gospodarstvo i izvangospodarstvo

Na 23. Sjednici Općinskoga vijeća 11.04.2019. godine utvrđen je Nacrt Odluke o odvodnji otpadnih voda na području općine Travnik sljedećim zaključcima kojima se regulira plan javnih rasprava kao i rokovi za dostavljanje primjedbi,prijedloga i sugestija.

Zaključak

1. Utvrđuje se Nacrt Odluke o odvodnji otpadnih voda na području općine Travnik.
2. Nacrt Odluke o odvodnji otpadnih voda na području općine Travnik, stavlja se na javnu raspravu.
3. Javna rasprava održat će se u dvije najveće regije općine Travnik, biljanskoj i turbetskoj po dvije, na kojima bi učešće imale sve zainteresirane mjesne zajednice, a po potrebi Služba će održati i više javnih rasprava
4. Poziv, datum i mjesto održavanja javnih rasprava Služba za razvoj, gospodarstvo i izvangospodarstvo će sve zainteresirane obavijestiti, putem mjesnih zajednica, medija i web stranice Općine Travnik
5. Prilikom organiziranja i održavanja javne rasprave, objediniti i nacrt Odluke o izgradnji, upravljanju, korištenju, zaštiti i održavanju mjesnih vodovoda, javnih bunara i javnih česmi i nacrt Odluke o odvodnji otpadnih voda na području općine Travnik.
6. Rok za dostavu prijedloga, primjedbi, mišljenja i sugestija na Nacrt Odluke dostaviti Službi za razvoj, gospodarstvo i izvangospodarstvo koja organizira i sprovodi javnu raspravu, a najkasnije do 10.07.2019.godine.
7. Služba za razvoj, gospodarstvo i izvangospodarstvo dužna je da pripremi i podnese Općinskom vijeću Travnik prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda na području općine Travnik vodeći računa o prijedlozima, mišljenjima i sugestijama iznesenim na javnoj raspravi.

 

Odluka konačna - Odvodnja otpadnih voda