1 1 1 1 1

Zakazana 24. redovita sjednica Općinskoga vijeća Travnik, koja će se održati 15. 4. 2019. godine (PONEDJELJAK), u 9ºº sati, u Velikoj dvorani Općine Travnik.


Za sjednicu je utvrđen sljedeći;

Dnevni red

 

1. Prijedlog Odluke o imenovanju Savjetodavnog odbora za LEAP
2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravila JU Zavičajni muzej Travnik
3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu na području turističkog naselja „Babanovac“
4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Normativno pravnog odbora
5. Izvješće o radu Općinskoga vijeća Travnik za 2018. godinu sa izvješćima odbora i povjerenstava
6. Izvješće o radu načelnika Općine, Kabineta načelnika i službi za upravu Općine Travnik u okviru jedinstvenog organa uprave i Upravne organizacije Teritorijalna vatrogasna jedinica Travnik za 2018. godinu
7. Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva Travnik za 2018. godinu
8. Program rada JU Apoteka /Ljekarna Travnik za 2019. godinu