1 1 1 1 1

Zakazana 23. redovita sjednica Općinskog vijeća Travnik, koja će se održati 11. 4. 2019. godine (ČETVRTAK), u 9ºº sati, u Velikoj sali Općine Travnik.


Za sjednicu je utvrđen sljedeći;

Dnevni red

 

1. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca na području općine Travnik
2. Prijedlog Odluke o javnim parkiralištima na području općine Travnik
3. Izvješće o implementaciji Akcionog plana implementacije Strategije razvoja općine Travnik 2016.-2020. godine u 2018. godini
4. Prijedlog Akcionog plana implementacije Strategije razvoja općine Travnik 2016.-2020. godine u 2019. godinu
5. Prijedlog Akcionog plana implementacije Strategije razvoja turizma općine Travnik 2018.-2022. godine u 2019. godini
6. Nacrt Odluke o izgradnji, upravljanju, korištenju, zaštiti i održavanju mjesnih vodovoda, javnih bunara i javnih česmi
7. Nacrt Odluke o odvodnji otpadnih voda na području općine Travnik
8. Nacrt Odluke o Adresnom registru općine Travnik i označavanju naseljenih mjesta, ulica i trgova nazivima, te zgrada i brojeva
9. Informacija o realizaciji projekata infrastrukture u 2018. godini
10. Informacija o realizaciji odabranih projekata nevladinih organizacija koji su se financirali iz proračuna Općine Travnik u 2018. godini
11. Informacija o kulturi, sportu i informiranju u općini Travnik
12. Informacija o redovitom održavanju cesta i gradskih ulica i makadamskih cesta na području općine Travnik u 2018. godini