1 1 1 1 1

Zakazana je 22. REDOVITA sjednica Općinskoga vijeća Travnik, koja će se održati 05.04.2019. godine (PETAK), u 9,00 sati, u Velikoj dvorani Općine Travnik.


Za sjednicu je utvrđen sljedeći;

Dnevni red

1. Izvješće o izvršenju proračuna Općine Travnik za period 01.01-31.12.2018.godine uz obrazloženje
2. Prijedlog Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju proračuna Općine Travnik za period 01.01-31.12.2018.godine
3. Izvješće o utrošku proračunske pričuve za period 01.01. do 31.12.2018. godine uz analitičku karticu i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o utrošku proračunske pričuve za period od 01.01. do 31.12.2018. godine
4. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje predsjednika – 1 člana Općinskog izbornog povjerenstva Travnik sa Javnim oglasom
5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o općinskim komunalnim pristojbama
6. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca na području općine Travnik
7. Program rada načelnika i službi za upravu u 2019. godinu
8. Program rada Općinskog vijeća za 2019. godinu
9. Plan i Program rada JU za 2019. godinu;
a) JU Dom zdravlja Travnik
b) JU Apoteka/Ljekarna
c) JU Centar za kulturu Općine Travnik
d) JU HKC Travnik – Nova Bila
e) JU Gradska Biblioteka Travnik
f) JU Obdanište Travnik
g) JU Zavičajni muzej Travnik
h) JU Centar za socijalni rad
10. Izvješće o primjeni pozitivnih propisa i kontroli osiguranog smještaja za raseljene osobe, osobe sa socijalnim statusom i osobe čija je imovina stradala u prirodnim nepogodama i požarima za 2018. godinu
11. Izvješće o realiziranju projekata obnove stambenih jedinica izbjeglih i raseljenih osoba u 2018. godini
12. Rješenja o dodjeli zemljišta
a) Midhat Đumišić
b) Ladislav Rajić
c) Boris Ištvanić
d) Emir Peco
e) Kasim Memić
f) Miralem Mulalić
g) Ferid Grabus
h) Besim Mehić
i) Haris Kulaglić