Ispis
1 1 1 1 1

Predsjedateljica Općinskog vijeća Travnik zakazala je 20. REDOVITU sjednicu Općinskoga vijeća Travnik, koja će se održati  05. 03. 2019. godine (UTORAK), u 10 sati, u Velikoj dvorani Općine Travnik.

Za sjednicu je utvrđen sljedeći:

Dnevni red

 1. Nacrt proračuna Općine Travnik za 2019. godinu
 2. Program rada Općinskoga vijeća Travnik za 2019. godinu
 3. Program rada načelnika Općine za 2019. godinu
 4. Prijedlog Odluke o dodjeli stipendija za akademsku / školsku 2018. 2019. godinu
 5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju nevladinih organizacija od posebnog interesa za Općinu Travnik za 2019. godinu
 6. Prijedlog Odluke o financiranju projekata nevladinih organizacija po LOD metodologiji u proračunu Općine Travnik za 2019. godinu
 7. Prijedlog Odluke o komunalnim pristojbama
 8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade za 2019. godinu
 9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa rekonstrukcija magistralne ceste M5 Donji Vakuf Turbe dionica Komar - Turbe
 10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za izradu Plana korištenja javnih površina na području općine Travnik
 11. Uputa Skupštini JP „Stan“ d.o.o. Travnik