Ispis
1 1 1 1 1

Općinski Štab civilne zaštite i načelnik Općine svakodnevno obilaze područja na kojima su nastale štete. U toku izrada preliminarnih procjena šteta.

Načelnik Općine, članovi Štaba civilne zaštite Općine Travnik I druge stručne osobe svakodnevno obilaze područja na kojima su nastale štete izazvane naglim topljenjem snijega.

Nakon prvih informacije Službe za civilnu zaštitu svakodnevno zasjeda Štab civilne zaštite koji prikuplja I analizira informacije o stanju na području općine Travnik. Informacije se prikupljaju direktno sa terena, obilaskom i neposrednim uvidom u stanje.

Trenutno , Štab raspolaže sa svim informacijama o problemina sa terena, posljedicama kao I preliminarnim procjenama šteta na infrastrukturi a istovremeno se, hitnim intervencijama sprječava pojava većih šteta I nastoje spriječiti štete na privatnim objektima.

Ovom prilikom zahvaljujemo I odgovornim građanima i povjerenicima civilne zaštite po mjesnim zajednicama , na saradnji I brzim dojavama sa terena ali I molimo građane za strpljene u trajnom rješavanju posljedica poplava.

Iz Štaba civilne zaštite Općine Travnik I komandanta Štaba, Admira Hadžiemrića građanima je upućeno, putem lokalnih medija, i niz instrukcija o postupanju u ovoj situaciji ali I nformacija da se stanje stabilizuje I da slijede aktivnosti na potpunom otklanjanju posljedica , nakon provedenih zakonskih procedura.

Važno je napomenuti da je blagovremeno otklonjena svaka potencijalna opasnost za živote građana.

Nakon zvanične procjene šteta građani će biti obaviješteni o narednim aktivnostima.