Ispis
1 1 1 1 1

Prema informacijama nadležnih komunalnih preduzeća koji gazduju vodovodima za sanbdijevanje građanstva pitkom vodom i Higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja Travnik, voda za piće na području općine Travnik je hemijski ispravna.