Ispis
1 1 1 1 1
Godinu dana nakon što je Općina Travnik dobila certifikat o uspostavljanju sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001:2000,Certifikacijska kuća TÛV THÛRINGEN obavila je prvi nadzorni audit nad upravljanjem uspostavljenim sistemom kvalitete. Prema programu nadzornog audita izvršena je kontrola svih zahtjeva standarda a posebno zahtjeva koji se odnose na mjerenje, analize i poboljšanja i to nadzorom nad radom svih općinskih službi za upravu. Okvirna ocjena stanja pokazala je opredjeljenost Općine ka trajnim poboljšanjima efikasnosti sistema upravljanja kvalitetom uz primjedbu da je ovo zahtjev koji se ne može smatrati ispunjenim i da Općina mora nastaviti trend kontinuiranog poboljšanja sistema i stalnog iznalaženja mehanizama za zadovoljenje osnovnog zahtjeva standarda a to je zadovoljan korisnik usluga,u ovom slučaju građani.