1 1 1 1 1
Redovna sjednica Općinskog vijeća Travnik zakazana za 10.3.2009.godine,prekinuta je odlukom predsjedavajućeg Općinskog vijeća a nakon izraženog stava Kluba vijećnika Hrvatske koalicije za Travnik da će napustiti sjednicu ako načelnik Općine ne povuče svoj prijedlog za dopunu dnevnog reda. Prema Poslovniku o radu Općinskog vijeća Travnik,načelnik Općine je 17.2.2009.godine dostavio Općinskom vijeću Prijedlog Odluke o usklađivanju statusa,oblika,kapitala i djelatnosti javnog preduzeća Regionalni vodovod „Plava voda“ d.o.o. kao tačke dnevnog reda za 5.redovnu sjednicu OV. Kako Kolegij Općinskog vijeća nije postigao dogovor oko uvrštavanja ove Odluke na dnevni red, načelnik je,u skladu sa stavom2.člana 45.Poslovnika o radu OV amandmanski uputio prijedlog Općinskom vijeću.Materijal,koji čini Prijedlog navedene odluke i obrazloženje dostavljen je 4.3.2009.godine svim Klubovima vijećnika političkih partija koje participiraju u Općinskom vijeću prije pripremnih sjednica Klubova vijećnika kako bi isti mogli stvoriti uvid u značaj,svrhu i sadržaj predložene Odluke i zauzeti stav prilikom rasprave i izjašnjavanja. Značaj ove Odluke sadržan je u zakonskoj obavezi poštivanja rokova za usklađivanje akata Javnog preduzeća Regionalni vodovod „Plava voda“d.o.o. sa Zakonom o privrednim društvima i javnim preduzećima.Prijedlog odluke obrađen je i notarski te na sjednicu Općinskog vijeća pozvan i notar koji je trebao dati dodatna pojašnjenja. Nakon zakonski ispoštovane procedure predviđene za izmjene i dopune dnevnog reda,predsjedavajući Općinskog vijeća je u skladu sa članom 41.stav 4.Poslovnika o radu OV trebao staviti na raspravljanje i izglasavanje dnevni red sa pristiglim prijedlogom za njegovu dopunu. Međutim,Klub vijećnika Hrvatske koalicije za Travnik je insistirao na povlačenju prijedloga od strane načelnika uz uslov da u će u suprotnom napustiti sjednicu.Odlukom predsjedavajućeg Općinskog vijeća sjednica je prekinuta na način da vijećnici nisu dobili priliku da se izjasne o dostavljenom prijedlogu.