1 1 1 1 1
Obavještavamo nevladine organizacije i sportske klubove općine Travnik da je Federalno ministarstvo kulture i sporta objavilo je javni poziv za pretkvalifikaciju i odabir programa i projekata u oblasti kulture i sporta koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2008.godini. Tekst javnog poziva nalazi se na oglasnoj ploči Općine Travnik a može se preuzeti i sa www.fbihvlada.gov.ba