1 1 1 1 1 Rating 2.00 (3 Votes)
JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU PROJEKTA REGIONALNI PROGRAM LOKALNE DEMOKRACIJE NA ZAPADNOM BALKANU (ReLOaD) - 2.0 out of 5 based on 3 votes

 Reload - javni poziv dokumentacija PDF

 

1. Projektni prijedlog
2. Pregled budzeta_proracuna
3. Matrica logickog okvira
4. Plan aktivnosti i promocije
5. Administrativni podaci o aplikantu
6. Finansijska identifikaciona forma
7. Izjava o podobnosti
8. Izjava o dvostrukom finansiranju
9. Izjava o partnerstvu
10. Lista za provjeru
Informacije o cestim greškama Travnik
Najcešca pitanja sa odgovorima
Smjernice za aplikante Travnik