1 1 1 1 1

Zakazana 31. REDOVITA sjednica Općinskoga vijeća Travnik, koja će se održati  17. 12. 2019. godine (UTORAK), u 9ºº sati, u Velikoj dvorani Općine Travnik.

Za sjednicu je utvrđen sljedeći;

 

Dnevni red

  1. Razmatranje Rebalansa II proračuna Općine Travnik za 2019. godinu i donošenje Odluke o usvajanju Rebalansa II proračuna Općine Travnik za 2019. godinu
  2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju proračuna Općine Travnik za 2019. godinu
  3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade za 2020. godinu
  4. Odluka o kupoprodaji stanova između Općine Travnik i Ane Aščić, Katice Hopić, Altiane Zukić i zatvorenog dioničkog društva „OZON“ Travnik
  5. Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta
  6. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti za dodjelu koncesije za izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje skijališta na Vlašiću lokalitet Pavao – Ugar
  7. Izvješće o primjeni pozitivnih propisa i kontroli osiguranog smještaja za raseljene osobe, osobe sa socijalnim statusom i osobe čija je imovina stradala u prirodnim nepogodama i požarima za 2019. godinu