Previous Next Play Pause
Uručeni ključevi stanova za 20 porodica Obavijest poljoprivrednim proizvođačima Javni oglas za imenovanje člana Općinskog izbornog povjerenstva Travnik Objvaljena rang lista rezultata po javnom pozivu za organizacije civilnog društva, u sklopu ReLOaD projekta za općinu Travnik Promotivni film projekta LIFE Konačna lista korisnika općinske pomoći za osobe sa socijalnim statusom za 2019. godinu Objavljen javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnih i Nadzornog odbora čiji je osnivač Općina Travnik Fondacija Hastor stipendira 20 učenika iz Travnika


Obavještavamo javnost u Federaciji BiH da će se od 17.09.do 08.10.2019.godine, u trajanju od 22 dana u okviru projekta „Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak“ na teritoriji Federacije BiH provesti anketiranje domaćinstava za potrebe ažuriranja statističkog okvira uzorka.

Objavljene konačne rang liste za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji - 2.0 out of 5 based on 2 votes

Nakon provedenog postupka prvostepenog i drugostepenog organa za dodjelu poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje općine Travnik za 2019.godinu, uvrđene su:

Preliminarna lista korisnika općinske pomoći za osobe sa socijalnim statusom za 2019. godinu - 2.8 out of 5 based on 6 votes

Objavljena preliminarna lista korisnika općinske pomoći za osobe sa socijalnim statusom za 2019.

Uslijed djelovanja prirodne nesreće 2019.godine došlo je do izljevanja Karaulske Lašve i plavljenja u mjesnoj zajednici Karaula.

Dana 27.09.(petak) sa početkom u 09.00 sati,  u Maloj sali Općine Travnik planirano je potpisivanje Memoranduma o saradnji između Fondacije Mozaik i Općine Travnik za period 01.10.

Na područjima mjesnih zajednica Han Bila i Rudnik u toku su radovi na sanaciji korita rijeke Bila .

Služba za civilnu zaštitu obaviještava građane da u slučaju nastanka zemljotresa:

Na osnovu člana 7.Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija (“Službeni list SR BiH” broj 33/77), člana 5.