Općinska upravaE - registarKatalog uslugaDokumentiO TravnikuServis 48 sati

Općinska uprava

Press

Održan sastanak u okviru projekta “Dijalog za budućnost”

19.10.2018

Promocija suživota I bogatstva u različitosti

U okviru projekta “Dijalog za budućnost” u maloj sali Općine Travnik danas je održan sastanak, na kojem su učestvovali učenici i predstavnici ovdašnje lokalne zajednice koji svojim učešćem mogu doprinijeti povezivanju u ovoj lokalnoj zajednici I promociji suživota I različitosti .
“Dijalog za budućnost” simboličan je naziv zajedničkog projekta koji provode agencije Ujedinjenih nacija, UNICEF i UNDP, UNESCO i 28 općina u BiH, među kojima je i Travnik, a na osnovu zajedničke inicijative Predsjedništva Bosne i Hercegovine .
Ciljevi projekta "Dijalog za budućnost" su stvaranje prostora za dijalog koji će omogućiti proces izgradnje razumijevanja u cijeloj zemlji, promovisanje suživota i poštivanje različitosti; povećavanje učešća, svijesti i uticaja mladih u dijalogu o politikama vezanim za pitanja koja utiču na program razvoja i reforme u BiH; osiguravanje da obrazovanje podržava veću društvenu koheziju i da građani i zajednice ostvaruju zajedničke ciljeve u pogledu izgradnje suživota putem kulture.
U toku prve faze projekta ‘Dijalog za budućnost’ , koja je realizovana u periodu u periodu od 2014. do 2017. godine, uspostavile su se dijaloške platforme i forumi za mlade širom zemlje, podržano su 42 projekta, te je oko 30% stanovništva dobilo informaciju o inicijativama u okviru ovog projekta.
U drugoj fazi, koja će trajati do 30.6 2019. godine projektom se namjerava povećati inkluzivnost upravljanja na lokalnom nivou organizirajući participatorne analize zajedničkih problema te kreiranju lokalnih platformi za dijalog – okupljajući lokalne lidere, civilno društvo, mlade, vjerske lidere, ženske organizacije i relevantne lokalne vlasti.
Moderator današnje diskusione fokus grupe, prof. Srđan Dušanić je kazao da je opći strateški učinak ovog projekta umanjenje opasnosti ponovnog sukoba i nasilja, promovisanjem mirnog suživota kroz povjerenje, poštivanje različitosti, te jačanje građanskog i interkulturalnog dijaloga među građanima, posebno mladima. Tako ključni rezultati ovog projekta uključuju jačanje domaćih kapaciteta za postizanje mira kroz dijalog i promjenu politike, te jačanje javne percepcije i stavova u svrhu postizanja otvorenog dijaloga između građana i društvenih zajednica u BiH
[ Nazad ]