Općinska upravaE - registarKatalog uslugaDokumentiO TravnikuServis 48 sati

Općinska uprava

Press

Saopćenje za javnost

12.10.2018

Delegacija predstavništva Fondacije Dogs Trust u BiH je krajem septembra na inicijativu lokalnih vlasti Općine Travnik došla u posjetu ovoj Općini gdje se susrela sa ¸načelnikom, Admirom Hadžiemrić, Abidom Drobo, pomoćnikom načelnika Službe za zajedničke i komunalne poslove, te Alenom Salkić, vlasnikom Veterinarske stanice “dr.Salkić” koja ima potpisan Ugovor o vršenju poslova sterilizacije i kastracije napuštenih životinja.
Općina Travnik je, kako je naglasio načelnik svjesna da je problem sa psima na ulici nešto što se akumuliralo dugo vremena, te da se stoga ne može ni riješiti preko noći, a posebno ne “kraticama” koje su u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja (“Službeni glasnik BiH”, broj:25/09).
S obzirom na opredijeljenost ove Općine da problem riješi na najefikasniji mogući način, a to je humano i zakonski, predstavništvo Fondacije Dogs Trust je izrazio zadovoljstvo njihovom inicijativom i namjeru da ovu Općinu podrži prije svega savjetodavno – vezano za uspostavljanje zakonskih elemenata humanog Sistema za upravljanje populacijom pasa kakvog imaju svi razvijeni centri u Evropi i svijetu, ali i tehnički i finansijski, u skladu sa svojim resursima. U tom smislu, Predstavništvo će Općini ustupiti detaljno razrađen plan za uspostavljenje zakonskog Sistema, te u prvoj fazi pružiti kontinuiranu savjetodavnu i hitnu tehničku podršku kako bi ovaj proces otpočeo.
Najveći izvor napuštenih pasa svakako je napuštanje i neodgovornost vlasnika, te je u tom smislu ključno početi provoditi mjere odgovornog vlasništva, tj, sankcioniranje ne odgovornosti vlasnika u što skorije vrijeme. Općina je identificirala i dodatni vrlo značajan izvor pasa na ulicama ove općine, a to je ne zakonito dovoženje pasa iz drugih regija, na šta je takođe potrebno početi djelovati odmah kroz česte policijske kontrole, a posebno na mjestima i u vrijeme kada se smatra da se ove nelegalne aktivnosti dešavaju.
“Naše aktivnosti u saradnji sa veterinarskim stanicama i Udruženjem za zaštitu životinja “Avlijaner” su rezultirale u sterilizaciji i kastraciji oko 130 napuštenih pasa o kojima se zajednica brinula i koji nisu predstavljali rizik, ali je u zadnje vrijeme dovoz novih, nepoznatih pasa koji su sigurno i sami uplašeni, i to u čoporima, povećalo i sigurnosni i zdravstveni rizik zajednice, te se ovaj izvor mora eliminirati odmah”, rekao je načelnik Općine.
U toku ovog vrlo produktivnog sastanka, napravljena je okvirna mapa svih elemenata Sistema te je sljedeći korak napraviti akcioni plan za njihovu uspostavu, o čemu će Općina transparetno i pravovremeno obavijestiti svoje građane, s napomenom da je dosljednost i strpljenje ključ u ovom procesu ako se problem želi riješiti istinski trajno i tako da se više ne vrati.


[ Nazad ]